Jump to content


Photo

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ HA ЕМАНУЕЛ СВЕДЕНБОРГ В ХРОНОЛОГИЧНИЯ РЕД НА СЪЗДАВАНЕТО ИМ


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 hristo

hristo

  Administrator

 • Administrators
 • 51 posts

Posted 04 August 2014 - 04:54 PM

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ HA ЕМАНУЕЛ СВЕДЕНБОРГ В ХРОНОЛОГИЧНИЯ РЕД НА СЪЗДАВАНЕТО ИМ

 

 

1) Prodromus principiorum rerum naturalium sive novorum tentaminum chymiam et physicam experimentalem geometrice explicandi (1721)

 

„Предварителен труд върху основите на естествените неща, или новите опити да се обяснят химията и физиката с помощта на геометрията“


2) Miscellanea observata circa res naturales & prcesertim circa minera-lia, ignem & montium strata I—III (1722)
„Различни наблюдения в областта на природните науки“

3) Opera philosophica et mineralia I—III (1734)
„Съчинения по филбсофия и минералогия“

4) Principia rerum naturalium sive novorum tentaminum phaenomena mundi elementaris philosophice explicandi I—II (1734)
„Основи на естествените неща или на новите опити за философско обяснение на явленията в елементарния свят“


5) Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinitо, et causa finali cre-ationis: deque mechanismo operationis animae et corporis - De infinitо (1734)
„Предварителен труд върху разумно обоснованата философия относно безкрайното, крайната причина на Сътворението и също на механизма на действието на душата и тялото“ („За безкрайното“)
 

 

6) De Cerebro (1738)
„За мозъка“
(Издаден на английски в два тома през 1938 и 1940 със заглавие Three transactions of the Cerebrum)


7) Oeconomia regni animalis in transactiones divisa I—II (1740-1741) „Организацията на одушевеното царство, разгледано анатомичес-ки, физически и философски“
(Третият том на този труд е издаден през 1847 г„ а в превод на английски - през 1918 със заглавие The Fibre)


8) Varia philosophica et theologica (1741-1744)
„Философски дневник“

9) Clavis hieroglyphica arcanorum naturalium et spiritualium, per viam repraesentationum et correspondentiarum (1742)

„Йероглифен ключ на природните и духовните тайни посредством репрезентации и кореспонденции“ („Йероглифен ключ“) (Този труд е издаден след смъртта на автора - през 1784 г.)

10) De Anima (1742)
„За душата“
(Издание след смъртта на автора - през 1849 г.)

 

11) Dromboken (1743-1744)
„Книга на сънищата“
(Издадена е след смъртта на автора, през 1859-1860 г.)


12) Regnum animate anatomice, physice et philosophice perlustratum... I-III (1744-1745)
„Одушевеното царство“
(Останалите четири тома на този труд са издадени след смъртта на автора му, съответно през 1848 и 1849)

13) De Cultu et Amore Dei (1745)
„За почитанието и любовта към Бога“

14) Adversaria in libros Veteris Testement I-VI (1745-1746)
„Словото на Вехтия завет разяснено“
(Посмъртно издание 1847-1854)

 

15) Diarium Spirituale, I—VII (1745-1765)
„Духовен дневник“
(Издаден също и като Experientiae spirituals - „Духовни опитно-сти“, през 1983-1997)
 

16) Arcana coelestia quae in Scriptura Sacra sen Verbo Domini sunt detecta I—VIII (1749-1756)
„Небесни тайни, които се съдържат в Свещеното писание или в Словото Господне и сега разкрити“ („Небесни тайни“)
 

17) Apocalypsis explicata (1757-1759)
„Обясняване на Апокалипсиса“ (публикуван след смъртта на Све-денборг)

18) De Nova Hierosolyma et ejus doctrina ccelesti (1758)
„За Новия Ерусалим и неговата небесна доктрина“
 

19) De telluribus in mundo nostro solari, quae vocantur planetae
„За Земите в нашата Слънчева система, които се наричат планети“
(1758)


20) De coelo et ejus mirabilibus, et de inferno, ex auditis et visis (1758)

„За небето и неговите чудеса и за ада според чутото и видяното“ („Небе и ад“)

21) De equo albo, de quo in Apocalypsi, cap: XIX(1758)
„За Белия кон в глава 19 на Апокалипсиса“

22) De ultimo judicio, et de Babylonia destructa (1162)
„За Страшния съд и за разрушаването на Вавилон“

23) Doctrina novae hierosolymae de Scriptura sacra (1763)
„Учението за Новия Ерусалим в Свещеното писание“

24) Sapientia angelica de divino amore et de divina sapientia (1763)
„Ангелската мъдрост за божествената любов и за божествената мъдрост“
(„За божествената любов“)

25) Sapientia angelica de divina providentia (1764)
„Ангелската мъдрост за Божието провидение“

26) Apocalypsis revelata in qua deteguntur arcana quae ibi praedicta sunt, et hactenus recondita latuerunt (1766)
„Разбулване на Апокалипсиса, при което се разкриват тайните, предсказани там и досега останали скрити“


27) Delitiae sapientiae de amore conjugiali; post quae sequuntur volup-tates insaniae de amore scortatorio (1768)
„Усладите на мъдростта за съпружеската любов, последвани от безразсъдството на удоволствията за разпътната любов“ („За съпружеската любов“)

28) De commercio animce et corporis (1769)
3a връзката между душата и тялото“

29) Vera Christiana religio, continens universam theologiam Novae Ecclesiae (1771)
Истинната християнска религия, която съдържа цялата теология на Новата църква“ („Истинната християнска религия)

 #2 hristo

hristo

  Administrator

 • Administrators
 • 51 posts

Posted 29 November 2015 - 02:45 PM

Arcana Coelestia, volume 1

Arcana Coelestia, volume 2

Arcana Coelestia, volume 3

Arcana Coelestia, volume 4

Arcana Coelestia, volume 5

Arcana Coelestia, volume 6

Arcana Coelestia, volume 7

Arcana Coelestia, volume 8

Arcana Coelestia, volume 9

Arcana Coelestia, volume 10

Arcana Coelestia, volume 11

Arcana Coelestia, volume 12

Heaven and Hell

Miscellaneous Theological Works

New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine

A Brief Exposition of the Doctrine of the New Church

Interaction of the Soul and Body

The White Horse (including: Appendix to the Treatise on the White Horse)

Earths in the Universe

Last Judgement

Continuation on Last Judgment / Continuation on the Spiritual World

Apocalypse Explained, volume 1

Apocalypse Explained, volume 2

Apocalypse Explained, volume 3

Apocalypse Explained, volume 4

Apocalypse Explained, volume 5

Apocalypse Explained, volume 6 (including the three works listed separately below)

Divine Love and Divine Wisdom

The Athanasian Creed

Concerning the Lord and Concerning the Holy Spirit

Four Doctrines

Doctrine of the Lord

Nine Questions

Doctrine of Holy Scripture

Doctrine of Life

Doctrine of Faith

Divine Love and Wisdom

Divine Providence

Apocalypse Revealed, volume 1

Apocalypse Revealed, volume 2

Conjugial Love

True Christian Religion, volume 1

True Christian Religion, volume 2

Posthumous Theological Works, volume 1

Autobiographical Letters of Emanuel Swedenborg

Sketch of the Coronis, or Appendix, to True Christian Religion

Coronis or Appendix to True Christian Religion

Consummation of the Age, the Lord’s Second Coming, and the New Church

Invitation to the New Church

Additions to True Christian Religion

Canons of the New Church

Charity

Sketch of Ecclesiastical History of the New Church

Concerning the Sacred Scripture or the Word of the Lord from Experience [De Verbo]

Last Judgment (Posthumous)

Argument Concerning the Judgment

Posthumous Theological Works, volume 2

Summaries of the Internal Sense of the Prophetical Books, the Psalms, and Historical Parts of the Word

Scripture Confirmations of the New Church Doctrine [Dicta Probantia]

Precepts of the Decalogue

Marriage [De Conjugio]

Indexes to the “Missing Treatise” Angelic Wisdom concerning Marriage

Collected Minor Works (including: “Five Memorable Relations,” “Conversations with Angels,” “Justification and Good Works,” “A Conversation with Calvin and Fifty of His Followers Concerning the Athanasian Creed,” “God the Savior,” “Jesus Christ,” “Specimen and Sketch of the Doctrine of the New Church in Summary,” “Theological Extracts from Swedenborg’s Correspondence,” and “Gad and Asher”)#3 hristo

hristo

  Administrator

 • Administrators
 • 51 posts

Posted 01 February 2016 - 10:12 AM

Тук са някой от книгите които сме избрали за бъдещи преводи.

 

 

28 http://www.swedenbor...contets/SB.html

 

28) De commercio animce et corporis (1769)
3a връзката между душата и тялото“

27 http://www.swedenbor...jugial_love.pdf

 

27) Delitiae sapientiae de amore conjugiali; post quae sequuntur volup-tates insaniae de amore scortatorio (1768)
„Усладите на мъдростта за съпружеската любов, последвани от безразсъдството на удоволствията за разпътната любов“ („За съпружеската любов“)


26 http://www.swedenbor...revealed_01.pdf

26 http://www.swedenbor...revealed_02.pdf

 

26) Apocalypsis revelata in qua deteguntur arcana quae ibi praedicta sunt, et hactenus recondita latuerunt (1766)
„Разбулване на Апокалипсиса, при което се разкриват тайните, предсказани там и досега останали скрити“25 http://www.swedenbor..._providence.pdf

 

25) Sapientia angelica de divina providentia (1764)
„Ангелската мъдрост за Божието провидение“24 http://www.swedenbor..._and_wisdom.pdf

 

24) Sapientia angelica de divino amore et de divina sapientia (1763)
„Ангелската мъдрост за божествената любов и за божествената мъдрост“
(„За божествената любов“)22 http://www.swedenbor...st_judgment.pdf

 

22) De ultimo judicio, et de Babylonia destructa (1162)
„За Страшния съд и за разрушаването на Вавилон“21 http://swedenborgdig...lume pdf/WH.pdf

 

21) De equo albo, de quo in Apocalypsi, cap: XIX(1758)
„За Белия кон в глава 19 на Апокалипсиса“19 http://www.swedenbor...he_universe.pdf

 

19) De telluribus in mundo nostro solari, quae vocantur planetae
„За Земите в нашата Слънчева система, които се наричат планети“
(1758)
17 http://www.swedenbor...xplained_01.pdf

17 http://www.swedenbor...xplained_02.pdf

17 http://www.swedenbor...xplained_03.pdf

17 http://www.swedenbor...xplained_04.pdf

17 http://www.swedenbor...xplained_05.pdf

 

17) Apocalypsis explicata (1757-1759)
„Обясняване на Апокалипсиса“ (публикуван след смъртта на Све-денборг)13 - не Заглавието май не е превведено

 

13) De Cultu et Amore Dei (1745)
„За почитанието и любовта към Бога“


12 https://archive.org/...domco00swedgoog

! Тук заглавието е Животинско царство, а не одушевено както е преведено в списъка

 

 

12) Regnum animate anatomice, physice et philosophice perlustratum... I-III (1744-1745)
„Одушевеното царство“
(Останалите четири тома на този труд са издадени след смъртта на автора му, съответно през 1848 и 1849)
11 http://motoplus.info...-of-dreams.html

11) Dromboken (1743-1744)
„Книга на сънищата“
(Издадена е след смъртта на автора, през 1859-1860 г.)10 https://archive.org/...rationalp00swed

 

10) De Anima (1742)
„За душата“
(Издание след смъртта на автора - през 1849 г.)


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users