Jump to content
Invision Community

Recommended Posts

Предговор от редактора

 

Божествената любов и мъдрост е философски труд, публикуван за първи път на латински през 1763. В стегнат и подреден вид описва философията на сътворението, която е в основата на всички богословски трудове на Сведенборг. Тази философия на сътворението може за първи път със сигурност да бъде идентифицирана в две творби, които той публикува през 1734, неговата Принципия и Безкрайна и окончателна причина за Сътворението, които се основават на презумпцията, че вселената е сътворена. Сведенборг постоянно се придържа към това схващане поне от този момент и до края на живота си.

 

В глава 3, ст. 188 авторът посочва, че „целта на това кратко произведение е да разкрие причините, чиито следствия могат да бъдат видени и по този начин да се разпръсне мракът, в който тъне човекът в църквата по отношение на Бог и Господ, както и като цяло по отношение на Божествените неща, които се наричат духовни неща.“

 

Божествената любов и мъдрост за първи път е преведена на английски през 1788 г. от Натаниел Тъкър и отпечатана в Манчестър, Англия. Копие от това издание се съхранява в библиотеката на Британския музей с ръкописни бележки от Уилям Блейк. Настоящата версия е преведена от Джон Ейджър и е публикувана за първи път от Фондация Сведенборг през 1885 г. Това произведение е отпечатано и на още няколко езика, включително датски, френски, немски, исландски, италиански, руски и шведски.

 

Въпреки че тази книга представлява системна презентация на философската концепция на Сведенборг, нейните пет глави нямат заглавие. Описателните заглавия са дело на този редактор и са добавени в скоби на първата страница на всяка глава, както и в колонтитулите.

 

БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И МЪДРОСТ

2

 

 

Текстът за това издание е сканиран електронно от стандартното издание на фондацията. Този процес позволи пълна промяна в дизайна на книгата, както и използването на по-лесен за четене шрифт. Бяха направени също и някои стилистични промени. Те включват по-съвременен правопис и пунктуация, както и заместване на нови думи с термини, чието значение е станало по-неясно или се е променило от деветнадесети век. Римските цифри бяха заменени с арабски в библейските откъси, а някои думи с главни букви, в това число местоимения, отнасящи се до Бог, бяха заменени с малки букви за по-съвременно звучене. Всички тези промени бяха извършени внимателно с цел по-лесното четене и използване на книгата, като същевременно се запазва достойнството и силата на латинския оригинал. Като цяло обаче преводът на Ейджър не е претърпял значителни промени.

 

Съгласно обичая от онова време, Сведенборг нарича Псалмите книгата на Давид и Петокнижието (Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие) - книгите на Мойсей. Подобно на предишните издания, номерата в скоби и по-тъмен шрифт [2], [3] и т.н. обозначават разделянето на дългите номерирани раздели на Сведенборг, което е направено с цел удобство на читателя от Дж. Ф. Потс Показалец на Сведенборг (Лондон: Дружество Сведенборг, 1888–1902).

Уилям Рос Вуфенден

 

Шарън, Масачузетс

 

БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И МЪДРОСТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×