Jump to content
Invision Community

Recommended Posts

Превода които сме започнали да правим на български е от Английската книга  Angelic Wisdom concerning Divine Love and  Wisdom

 

 

 

Ангелска мъдрост за

 

Божествената любов и мъдрост

 

 

ЕМАНУЕЛ СВЕДЕНБОРГ

 

Превод от оригинала на латински: Джон С. Ейджър

 

Стандартно издание

 

ФОНДАЦИЯ СВЕДЕНБОРГ

Уест Честър, Пенсилвания

 

© 2009 Фондация Сведенборг

 

Тази версия е съставена от електронните файлове на стандартното издание на произведенията на Емануел Сведенборг, редактирани по-късно от Уилям Рос Вуфенден. Странирането на този PDF документ не отговаря на печатните издания и препратките към страници в този текст може да не бъдат точни. Въпреки това, повечето, ако не и всички препратки към номера се отнасят не до номера на страници, а до номерата на разделите на Сведенборг, които са останали непроменени при странирането. Ако настоящото произведение съществува както самостоятелно, така и като част от по-голям по обем файл, неговото страниране следва това на по-големия файл и в двата случая. Тази версия не е била редактирана според оригинала и са възможни епизодични грешки при преработката. Ако желаете да закупите обновеното стандартно издание на трудовете на Емануел Сведенборг или томовете от последния превод (издание на Ню Сенчъри на трудовете на Емануел Сведенборг), свържете се с фондация Сведенборг на 1-800-355-3222, www.swedenborg.com или North Church Street, West Chester, Pennsylvania 19380.

 

 

 

Съдържание

 

 

Предговор от редактора

 

1. [Създателят]

 

Любовта е животът на човека

 

Единствено Бог, който е Господ, Сам е любов, защото Той е животът, а ангелите и човеците получават живота

 

Божественото не е в пространството

 

Бог е всеки човек

 

В Бого-човека аз-ът и екзистенцията са едно неделимо цяло

 

В Бого-човека всичко безкрайно е едно неделимо цяло

 

Съществува Един Бого-човек, от Когото произлиза всичко

 

Същността на Божественото са любовта и мъдростта

 

Божествената любов произлиза от Божествената мъдрост, а Божествената мъдрост произлиза от Божествената любов

 

Божествената любов и Божествената мъдрост са материални и имат форма

 

Божествената любов и Божествената мъдрост са материални и имат форма сами по себе си и са единствени

 

Божествената любов и Божествената мъдрост трябва задължително да имат битие и форма в другите, създадени от тях

 

Всички неща във вселената са създадени от Божествената любов и Божествената мъдрост на Бого-човека

 

Всички неща в сътворената вселена са приемници на Божествената любов и Божествената мъдрост на Бого-човека

 

Всички сътворени неща имат свой образ за човека

 

Употребата на всички сътворени неща е във възходящ ред от последното нещо към човека и през човека към Бога, Създателя, от Когото те произхождат

 

Освен космоса, Божественото изпълва всички пространства във вселената

 

Божественото е във всяко време и извън времето

 

И в най-великите, и в най-малките неща Божественото е едно и също

 

2. [Начините на Сътворението]

 

Божествената любов и Божествената мъдрост се появяват в духовния свят като слънце

 

Извън слънцето, което приема форма от Божествената любов и Божествената мъдрост, няма топлина и светлина

 

Слънцето на духовния свят не е Бог, но произтича от Божествената любов и Божествената мъдрост на Бого-човека; така е също и с топлината и светлината от това слънце (ст. 93).

 

Духовната топлина и светлина, произтичащи от Господ, са слънце и са едно цяло, също както Божествената любов и Божествената мъдрост са едно цяло

 

Слънцето на духовния свят се появява на средна височина, далече от ангелите, така както слънцето в природата е далече от човека

 

Разстоянието между слънцето и ангелите в духовния свят се проявява според възприеманата от тях Божествена любов и Божествена мъдрост

 

Ангелите пребивават в Господ и Господ в тях; и понеже ангелите са получатели, Сам Господ е раят

 

В духовния свят изток е там, където Господ се появява като слънце, от което се определят останалите посоки

 

Посоките в духовния свят не са от Господ като слънце, а от ангелите според възприятието

 

Ангелите постоянно обръщат лицето си към Господ като слънце, така изток им е отдясно, север е отляво, а запад е зад тях.

 

Цялото естество на ангелите, както умът, така и тялото, е обърнато към Господ като слънце

 

Всеки дух, без значение от вида му, се обръща по същия начин към любовта, която го ръководи

 

Божествената любов и Божествената мъдрост, произлизащи от Господ като слънце и създаващи топлина и светлина на небето, е проявяващото се Божествено, което е Светият Дух

 

Господ сътвори вселената и всичко в нея чрез слънцето, което е първото проявление на Божествената любов и Божествената мъдрост

 

Слънцето в природата е огън в чиста форма, следователно е мъртво; природата също е мъртва, защото произхожда от това слънце

 

Без двойно слънце - едното живо, а другото мъртво, никое сътворение не е възможно

 

В края на сътворението всичко може да се върне към Създателя и да се получи сливане

 

3. [Структурата на Сътворението]

 

В духовния свят съществуват атмосфери, вода и земя, също както и в природата; само първите са духовни, вторите са физически

 

Съществуват степени на любовта и мъдростта, следователно и степени на топлината и светлината, както и степени на атмосферите

 

Степените са двустранни по вид: степени на височина и степени на широчина

 

Степените на височина са еднородни и вървят последователно, също както причина и следствие

 

Първата степен е всички във всяко нещо от последващите степени

 

Всички съвършенства се увеличават и издигат, съобразно степените и според тях

 

В последователен ред първата степен е най-високата, а третата е най-ниската; но в едновременен ред първата степен е най-вътрешната, а третата е най-външната

 

Най-външната степен е комплексна, тя съдържа и е основа на предишните степени

 

Степените на височина са в пълнота и сила в тяхната най-висша степен

 

Съществуват степени от двата вида в най-голямото и най-малкото от всички сътворени неща

 

При Господ трите степени на височина са безкрайни и несътворени, но при човека трите степени са крайни и сътворени

 

Тези три степени на височина съществуват във всеки човек от раждането и могат да бъдат отворени последователно; и когато бъдат отворени, човек е Бог и Бог е човек

 

Духовната светлина се влива в човека през трите степени, но не и духовната топлина, освен дотолкова, доколкото човек бяга от злото и греховете и търси Бога

 

Освен ако по-високата степен, която е духовна, не е отворена в човека, той няма да се превърне в естествен и сетивен

 

Естествената степен на човешкото съзнание, разглеждано само по себе си, е непрекъсната, но при комуникацията с двете по-високи степени тя се проявява, когато е възвишена, както ако биха били обособени

 

Естественото създание, което покрива и съдържа най-високите степени на човешкото съзнание, е противодействащо; и ако по-високите степени не бъдат отворени, то действа срещу тях, но ако са отворени - действа заедно с тях

 

Произходът на злото е от злоупотребата с възможностите, присъщи на човека, наречени разум и свобода

 

Злото и лъжата са пълна противоположност на доброто и истината, тъй като злото и лъжата са дяволски и адови, а доброто и истината са божествени и небесни (ст. 271).

 

Всички неща от трите степени на естественото съзнание са включени в делата, извършвани от действията на тялото

 

4. [Методът на Сътворението]

 

Господ от вечността, Който е Йехова, сътвори вселената и всички неща в нея от Себе Си; а не от нищо

 

Господ от вечността, Който е Йехова, не може да е сътворил вселената и всички неща в нея, освен ако не е бил човек

 

Господ от вечността, Който е Йехова, създаде от Себе Си слънцето на духовния свят и от него създаде вселената и всички неща в нея

 

В Бога има три неща, които Го правят Господ: Божествената любов, Божествената мъдрост и Божествената употреба; и тези

 

три присъстват извън слънцето на духовния свят, Божествената любов чрез топлината, Божествената мъдрост чрез светлината и Божествената употреба, която ги съдържа

 

Атмосферите, които са три на брой - както в духовния свят, така и в природата, в най-външната си част се затварят във вещества и материи, подобно на земята

 

Във веществата и материите, от които е сътворена земята, няма нищо божествено, и въпреки това те са с божествен произход

 

Всички употреби, които са край на сътворението, са във форми, които получават от веществата и материите, подобно на земята

 

Всички неща в сътворената вселена, разглеждани от гледна точка на употребата, представляват човек в образ; и това доказва, че Бог е човек

 

Всички неща, сътворени от Бога, са за употреба; те са за употреба в реда, степента и по отношение на връзката с човека и през човека към Бога, от Когото [те произлизат]

 

Злите употреби не са създадени от Бога, а произлизат заедно с ада

 

Видимите неща в сътворената вселена свидетелстват, че природата е създала и продължава да създава единствено Божественото само по себе си и чрез духовния свят е създала и продължава да създава всички неща

 

5. [Целта на Сътворението]

 

Две вместилища или два дома, наречени воля и разбиране, създава и формира Бог за Себе Си в човека; волята за Неговата Божествена любов и разбирането за Неговата Божествена мъдрост

 

Волята и разбирането, които са вместилищата на любовта и мъдростта, са в ума, изцяло и във всяка част от

 

тях и следователно в тялото - изцяло и във всяка част от него

 

Съществува връзка на волята и сърцето и на разбирането и белите дробове

 

От връзката между сърцето и волята и тази на дробовете и разбирането може да се познае всичко, което може да бъде познато за волята и разбирането или за любовта и мъдростта, следователно и за човешката душа

 

Какъв ще бъде човек се определя със зачеването

 

Съдържание на откъси от Писанието

 

Съдържание

 

БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И МЪДРОСТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×