Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
evgeni

0 Съдържание

Recommended Posts

За Небето и неговите чудеса
и за Ада според видяно и чуто

 

(ЛОНДОН, 1758 ГОДИНА)

 

Съдържание

 

Част I
За Небето

1. Господ е Бог на Небето
2. Божествеността на Господ създава Небето
3. Господнята Божественост на Небето е любов към Него и обич към ближния
4. Небето е разделено на две царства
5. Има три небеса
6. Небесата се състоят от безброй общества
7. Всяко общество е Небето в по-малък вид и всеки ангел - в най-малък
8. Небето в цялост представя един човек
9. Всяко общество на небесата представя един човек
10. Всеки ангел има съвършен човешки облик
11. Небето като цяло и във всяка част представя човека, което произтича от Богочовешкостта на Господ
12. Събрано от „Небесни тайни" за Господ и за Неговата Богочовешкост
13. Има съответствие между всичко на Небето и всичко в човека
14. Има съответствие между Небето и всичко земно
15. За Слънцето на Небето
16. Светлината и топлината на Небето
17. За четирите посоки на Небето
18. За промените в състоянието на ангелите на Небето
19. За времето на Небето
20. За представяното и явяваното на Небето
21. За одеждите, в които се появяват ангелите
22. За жилищата и домовете на ангелите
23. За пространството на Небето
24. За небесната форма, според която са устроени обществата и се извършва общуването
25. За управлението на Небето
26. За богослужението на Небето
27. За могъществото на ангелите на Небето
28. За речта на ангелите
29. За разговорите на ангелите с хората
30. За писмеността на Небето
31. За мъдростта на небесните ангели
32. За състоянието на невинност на ангелите на Небето
33. За състоянието на мир на Небето
34. За свързването на Небето с човешкия род
35. За свързването на Небето с човека посредством Словото
36. За това, че Небето и Адът произлизат от човешкия род
37. За езичниците или народите извън Църквата на Небето
38. За децата на Небето
39. За мъдрите и простите на Небето
40. За богатите и бедните на Небето
41. За браковете на Небето
42. За деянията на ангелите на Небето
43. За радостта и щастието на Небето
44. За необятността на Небето

Част II
За света на духовете и
за състоянието на човека след смъртта

45. Всеки човек е дух по вътрешните си начала
46. За възкресението на човека от мъртвите и за влизането във вечния живот
47. След смъртта човекът е в съвършена човешка форма
48. След смъртта човек запазва всички сетива, паметта, мисълта и чувството на любов, които е имал на света, като напуска само земното си тяло
49. След смъртта човек е такъв, какъвто е бил неговият живот на света
50. Удоволствията от живота на всеки се превръщат след смъртта в съответствия
51. За първото състояние на човека след смъртта
52. За второто състояние на човека след смъртта
53. За третото състояние на човека след смъртта, което е състояние на наставляване на онези, които отиват на Небето
54. Никой не отива на Небето само поради прякото милосърдие
55. За това, че животът, който води към Небето, не е така труден, както се смята

 

 

Част III
За Ада

56. Господ управлява Ада
57. Господ не захвърля никого в Ада, а духът сам го прави
58. Всички от Ада са в злини и затова в лъжи поради любов към себе си и към света
59. Що е адски огън и скърцане със зъби
60. За коварството и изкусните хитрини на адските духове
61. За вида, местоположението и множествеността на адовете
62. За равновесието между Небето и Ада
63. За това, че свободата на човека зависи от равновесието между Небето и Ада

 

Част IV

Събрано от "Небесни тайни" за свободата на човека, за въздействието
и за духовете, чрез които стават общуванията 

 

Послеслов

 

Принципът на Любовта и Мъдростта при Сведенборг и Петър Дънов - от Дейвид Лоримър 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×